ARTFIC

ENQUADERNACIÓ


Totes les feines es finalitzen amb els acabats corresponents d’enquadernació, plegats, cosits, alçats, engomats, guillotinats i altres com espirals i wire-o, també encunys per resoldre qualsevol forma. És posible qualsevol acabat per finalitzar les feines, fins i tot a mà. El nostre taller s’ha anat equipant per tenir tots els elements i per acabar les feines internament, donant qualitat i feina ben feta i tranquilitat amb els terminis de lliurament.